Onder de naam ‘Het Ruime SOP‘ (Sloep Opknap Project), heeft projectleider Theo Sips met een grote groep deelnemers, ruim twee jaar aan de sloep gewerkt. De deelnemers zijn kwetsbaar en hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Door het samen werken aan de sloep zijn zij sterker geworden, hebben arbeidsvaardigheden opgedaan, kennen de Nederlandse taal en arbeidscultuur beter, hebben hun netwerk uitgebreid.

Het Ruime SOP is spontaan ontstaan. Samen met deelnemers werd gezocht naar een alternatief in de wintertijd, voor het werken in de moestuin. Zo werd het SOP geboren. Het samen werken aan een concreet en bruikbaar eindresultaat staat centraal. De aanpak is kleinschalig. Ieder wordt gekend, komt goed in beeld en stroomt na verloop van tijd door naar een passende werkplek en / of scholing.  

Vanaf april 2019 worden er met de sloep tochten op de IJssel georganiseerd voor kleine groepen, van maximaal 10 personen. De thema‘s zijn divers, onder meer de skyline van Deventer, de rivier de IJssel, de flora en fauna. Er is een poule van ervaren schippers, die vrijwillig hun medewerking geven en ook de deelnemers hebben hierbij een belangrijke rol. Zo verzorgen zij de catering, zijn actief in de organisatie, doen het onderhoud en of vertellen het dan wel hun verhaal tijdens de tocht.

SOP is voorbeeld van ‘samen sterker‘. Er is brede gedragenheid van en betrokkenheid bij het project. SOP wordt gesubsidieerd door het VSB -, Oranje Fonds en de gemeente Deventer. Een team van deskundigen staat het project bij. Veel mensen doneren ook. Dit heeft een zeer positief effect op de deelnemers en natuurlijk ook op het resultaat. De aanpak is zo succesvol, dat er onlangs een tweede sloep is aangekocht.

Het doel van stichting 2Gether is het versterken van de sociale, maatschappelijke en professionele zelfredzaamheid van ‘kwetsbare’ deelnemers. Meedoen staat centraal. Om deze doelstelling te realiseren wordt met vele Deventer partijen samengewerkt. Door de ‘SOP aanpak‘ wil de Stichting binnenkort met meer vergelijkbare initiatieven starten.