Deze expositie is ingericht in het kader van het 10-jarig jubileum  St. Bathmense Beiaard en laat de bezoekers beeldmateriaal zien over de klokken in de toren, de bouw van het carillon, en de rol ervan in de samenleving.

De zomerexpositie “Klinkend Brons” zal op enigszins feestelijke wijze worden geopend op vrijdagavond 25 mei 2018.  De officiële opening zal om 19.30 uur geschieden door burgemeester Andries Heidema. Vervolgens zal de beiaardier Jan Willem Achterkamp een toelichting verzorgen. (inloop is vanaf 19.00 uur).   Vanzelfsprekend is iedereen bij deze opening van harte welkom !