De voorbeeldtuin is aangelegd door Groei en Bloei Deventer. Met de voorbeeldtuin willen ze bewoners van de nieuwbouwwijk Steenbrugge laten zien wat er mogelijk is met groene tuinen en dat het ook onderhoudsarm kan zijn. Met behulp van de subsidie ‘Klimaat Actief!’ van het waterschap  is de tuin tot stand gekomen. Voor het waterschap zijn projecten zoals deze voorbeeldtuin belangrijk om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Groene tuinen zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit maar dragen ook bij aan het verminderen van hittestress in een bebouwde omgeving en het vasthouden en bergen van regenwater tijdens periodes van neerslag.  

De ideeën van Groei en Bloei zijn tijdens het project letterlijk gegroeid. Na de aanleg van de voorbeeldtuin bij Zorgkwekerij Het Nieuwe Veld is er in samenwerking met de gebiedsontwikkelaar, de gemeente Deventer en de provincie Overijssel ook een voorbeeldtuin in de nieuwbouwwijk Steenbrugge aangelegd. Ook zijn er drie groene voortuintjes verloot onder de nieuwe bewoners van de sociale huurwoningen. Om vergroening in de wijk Steenbrugge te stimuleren, ondertekenden Groei en Bloei Deventer samen met de BPD en de gemeente Deventer op 21 juni een convenant. Met als doel een verdere vergroening van Steenbrugge.