De cliënten hebben in het appartement alle voorzieningen om zelfstandig te wonen. Er is begeleiding aanwezig wanneer zij ondersteuning nodig hebben. 

’s Heeren Loo 

‘s Heeren Loo ondersteunt in bijna het hele land mensen met een verstandelijke beperking. Jong en oud worden geholpen een passend antwoord te vinden op grote en kleine vragen. Dichtbij en samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn. De cliënt maakt eigen keuzes en ‘s Heeren Loo ondersteunen hem hierbij. Het gaat om de cliënt; om wie hij is en om wat hij kan en wil. Samen, ontwikkeling, betrokken en passie zijn de waarden die het werk van ‘s Heeren Loo richting geven.

Kijk voor meer informatie op www.sheerenloo.nl.