De foto’s zijn gemaakt door Wil Kanis van PDF.

Dit onderwerp hebben wij ook besproken tijdens de bouw van het project in Deventer Vandaag, de video daarvan kan u hier vinden.