Bij Historisch Centrum Overijssel wordt deze informatie, totaal meer dan 75 archiefblokken, per 1 januari 2020 openbaar en komt beschikbaar voor publiek. 

In de eerste week van januari besteden steeds meer archiefinstellingen aandacht aan Openbaarheidsdag, dit jaar op donderdag 2 januari. Het moment wordt gebruik om het belang van archieven voor de samenleving en de openbaarheid van archieven onder de aandacht te brengen. Het kan voorkomen dat bij archieven die aan een archiefinstelling worden overgedragen de openbaarheid nog een aantal jaren beperkt is. Dit gebeurt bijvoorbeeld om de privacy van nog levende personen te beschermen. Deze termijnen worden altijd vooraf bij overdracht bepaald en de afscherming vervalt op 1 januari van het jaar na het verstrijken van deze termijnen. 

Bij Historisch Centrum Overijssel bestaat de oogst dit jaar uit totaal meer dan 75 archiefblokken, waarin stukken uit de periode 1891 tot 2009 openbaar zijn geworden. Van huwelijksakten tot zakelijke documenten, uit overheids- en particuliere archieven. 

Op de website van Historisch Centrum Overijssel is vanaf 2 januari een compleet overzicht te vinden van de openbaar gekomen archiefstukken.