Het oorspronkelijke plan van de gemeente voor een centrum-dekkend wifi-netwerk is niet verder van de grond gekomen dan het station Deventer via de Keizerstraat tot en met de Brink. In 2014 bleek er al geen geld meer te zijn voor uitbreiding. De aanleg kostte €61.000 en de jaarlijkse onderhoudskosten kwamen in 2014 uit op €25.000. Wat de huidige kosten zijn kon de gemeente nog geen antwoord op geven ten tijde van publicatie.

Naast het databundel-argument om met het netwerk te stoppen bleek er ook geen draagvlak meer onder de winkeliers te zijn voor het wifinetwerk, zo stelt de gemeente. Naar alle waarschijnlijkheid is het netwerk in december niet meer te gebruiken.