De opblaashal is groen van kleur, heeft een wit/lichtgrijs dak, wordt aangelegd op huidige hockeyvelden en krijgt een kunststof vloer. In de hal kunnen hockeytrainingen en -wedstrijden voortaan ook in het winterseizoen plaatsvinden.  

Sporten en bewegen 

De gemeente Deventer wil dat inwoners zo veel mogelijk sporten en bewegen. In het sportbeleid “Meedoen 2015-2019” is beschreven dat de gemeente een goede basis van accommodaties en voorzieningen wil en inzet op vitale verenigingen en de stimulering van activiteiten voor verschillende doelgroepen.  

Inpassing 

Er is nauwkeurig gekeken naar de landschappelijke inpassing. Zo komt er aanplant van nieuw groen dat het zicht op het gebouw beperkt. Ook is de bouwhoogte beperkt tot 10 meter. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de natuur.     

Wijziging bestemmingsplan 

Om medewerking aan de plannen van DHV te verlenen, is een bestemmingsplanwijziging gestart. Het ontwerpwijzigingsplan ligt nu ter inzage op het Stadskantoor aan de Grote Kerkhof 1. Hierin is een beschrijving opgenomen van het plan met inbegrip van de landschappelijke inpassing en de resultaten van onderzoeken zoals de ecologische quickscan en de hemelwaterberging. Tot 24 mei kunnen belanghebbenden bezwaar maken.