Wethouder Liesbeth Grijsen: “Dit is een plek in Deventer met veel potentie om een aantrekkelijke buurt te worden waar je kunt wonen, werken en ontspannen. Wij hebben nu beschreven wat onze speerpunten zijn voor dit gebied. Het is aan de nieuwe eigenaar om mooie plannen uit te werken, in goed overleg met de omgeving.” 

Speerpunten 

De speerpunten zijn: 

  • Innovatief en toekomstbestendig: aandacht voor duurzaamheid en circulair bouwen, behoud van industrieel erfgoed. 
  • Meer Deventer stedelijkheid: de bestemming bedrijven wordt aangevuld met wonen en ontspannen waardoor een aantrekkelijk woon-werkgebied ontstaat. Minimaal 15% zelfbouw, 20 tot 25% sociale huur en 10 tot 15% middeldure huur. 
  • Veilig en gezond leefklimaat: veel aandacht voor groen en water in de buurt, openbare ruimte die gezond gedrag stimuleert. 
  • Kwaliteitsimpuls: goede verbindingen voor voetganger en fietser, duurzame mobiliteit en Mr de Boerlaan visitekaartje voor Deventer. 

Hoe verder? 

Het college vraagt nu wat de gemeenteraad vindt van dit Handelingsperspectief. De curator van Roto Smeets verkoopt het terrein. Het Handelingsperspectief is basis voor gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden bij de uitwerking van plannen.