De visie is bedoeld als ontwikkelrichting. Eigenaren van panden kunnen dankzij dit document zien wat er allemaal mogelijk is op deze bijzondere plek in de binnenstad. De verbouwing van het pand Grote Overstraat 17 is inmiddels gestart. Hier ontstaat een doorgang naar de Stadshof, die naar verwachting in oktober gereed is. 

Zichtbaar 

Met de nieuwe entree en de ontwikkelvisie wil de gemeente het aantrekkelijk maken voor pandeigenaren om de omliggende panden te ontwikkelen. De gemeente is hierover in overleg met diverse pandeigenaren. 

Wethouder Wonen Rob de Geest: “Er liggen geweldige kansen, maar die zijn nog slecht zichtbaar. Met de ontwikkelvisie willen we de mogelijkheden zichtbaar maken en mensen enthousiasmeren. Het praat veel makkelijker aan de hand van schetsen, dus we gebruiken dit bij de vervolggesprekken en de verdere planvorming.”   

Aangepast 

Op de conceptvisie, die ter inzage lag, zijn geen zienswijzen binnengekomen. Er zijn wel enkele aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van gesprekken met belanghebbenden en actuele ontwikkelingen. 

De ontwikkelvisie Stadshof is opgesteld in overleg met onder meer pandeigenaren en de stichting Stadshof. In de komende periode wordt met diverse pandeigenaren gekeken naar de transformatiemogelijkheden van het vastgoed. 

De ontwikkelvisie Stadshof en de reactienota is in te zien op www.deventer.nl/stadshof