De gemeente heeft onder andere onderzoek gedaan naar natuurwaarden. Uit oogpunt van milieu, cultuurhistorie, archeologie, water en bereikbaarheid zijn er geen bezwaren tegen de initiatieven. 

Kansen uit buiten 
De bestaande en de nieuwe ontwikkelingen beperken de mogelijkheden van omliggende bedrijven niet. Ze passen in het beleid van de gemeente ‘Kansen uit buiten’ dat de leefbaarheid van het buitengebied versterkt. 

4 locaties 
Het plan heeft betrekking op een aantal locaties in het buitengebied van Diepenveen, Schalkhaar, Lettele en Bathmen: 

  • In Schalkhaar wordt aan de Schooldijk 3 een vrijstaande woning gebouwd op de plek waar een agrarisch bedrijf is beëindigd. 
  • In Lettele krijgen 2 recreatiewoningen aan de Cröddendijk 20a en 24 onder voorwaarden een permanente woonbestemming. 
  • In Bathmen is aan de Pothaarsweg 2 een agrarisch bedrijf beëindigd. In plaats daarvan mag nu een vrijstaande woning worden gebouwd in Diepenveen, aan de Raalterweg 51. 
  • Een kampeerterrein in Bathmen aan de Braakmanssteeg 6 krijgt een woonbestemming met daarbij kleinschalig kamperen. 

Vanaf 23 april 2020 ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Combiplan Buitengebied Deventer 2’ ter inzage viawww.deventer.nl/bekendmakingen