Begrip

Zo werden er oplossingen en aanpassingen besproken door bijvoorbeeld met hoorhulpmiddelen te werken die het horen in sommige situaties kan verbeteren. Maar ook aangeven dat je niet kunt horen is een optie maar daar is lef voor nodig aldus de deelnemers.

Volgens de deelnemers is het is niet makkelijk om steeds te vragen of mensen iets nog eens willen herhalen of te vragen of mensen hun mondkapje even af willen doen omdat je niet kunt zien wat ze zeggen. Daarom zou begrip van de horenden helpen, is één van de conclusies.

De middag was er één van veel herkenning en ondanks alles werd er ook gelachen om de situaties die gedeeld werden. Omdat niet iedereen is opgegroeid met gebarentaal wordt tijdens de bijeenkomsten alles wat besproken wordt door een schrijftolk, voor iedereen te lezen, op een scherm gezet.

Volgende bijeenkomst(en)

De volgende bijeenkomst zal op vrijdagmiddag 27 november zijn, dan komt iemand vertellen over spraakafzien. Aanmelden bij welkom@fooruit.nl, 0570-641795 op maandag en woensdag van 10.00-16.00 uur.