Uitgesloten en gearresteerd
Raadsleden Peeke Bosma, Albert Johan Gerards, Aalbert Jan Gerritsen en Johan Roebers werden eind juli 1940 op last van de bezetter uitgesloten van raadswerk. Nog geen jaar later, in de morgen van 25 juni 1941, pakte de politie van Deventer op last van de Duitse autoriteiten 17 ‘revolutionairen’ op, waaronder deze vier raadsleden. Roebers en Gerritsen werden in oktober 1942 gefusilleerd. Bosma werd in dat jaar vergast. Gerards overleefde de oorlog.

Plaquette
Op aanvraag van de werkgroep Vergeten Verzet plaatste het gemeentebestuur op 1 juli 2020 een plaquette aan de buitenmuur van de oude raadzaal, de plek waar deze raadsleden destijds vergaderden. Johan van der Veen, lid van de werkgroep: “Bovenaan de plaquette staat de zin ‘Alle leden vormen de raad’. Hierin zit een les voor de toekomst. Wij staan niet meer toe dat raadsleden om hun politieke overtuiging uit een raad worden gezet, laat staan omgebracht”.

De vier raadsleden
In een interview met Johan van der Veen vertelde hij meer over de vier raadsleden.

Johan Roebers
“Die plaquette is voor het langstzittende raadslid uit die tijd, van 1919 tot 1940, dat is Johan Roebers. Die heeft eigenlijk onafgebroken in de raad gezeten.” Hij was ook een sigarenmaker en had ook allerlei belangrijke functies in Deventer, waaronder in raadscommissies zitten. Ook was hij voorzitter van het gemeentelijk studie fonds.

Aalbert Jan Gerritsen
“Hij was het gemeenteraadslid van het CBN.” Daarnaast was hij ook actief op andere terreinen. “Zo heeft die onder andere ook meegeholpen om gevluchte mensen uit Duitsland onderdak te verschaffen.”

Albert Johan Gerards
“Hij was niet alleen gemeenteraadslid maar ook geheelonthouder, want dat was belangrijk in die tijd.” vertelde van der Veen. “Hij was espirantist, dus gaf ook les in Espiranto. Hij was muzikant, oprichter van kunst naar arbeid en dirigent. En hij was ook de leider van een kinderkoor van ‘Geheelonthouders de toekomst’.”

Peeke Bosma
“En de laatste was het jongste gemeenteraadslid van die tijd, Peeke Bosma.” Hij was actief in de werkelozen activiteiten, vertelde het lid van de werkgroep. “En hij was secretaris van de afdeling hier in Deventer.

Onthulling 
Burgemeester Ron König en Lies Rouw-Bosma onthulden de plaquette. Ron König en Johan van der Veen hielden een korte toespraak. Vanwege de corona maatregelen vond de onthulling in bijzijn van een kleine groep genodigden plaats. De plaquette is openbaar toegankelijk voor belangstellenden en zal gaan dienen als startpunt voor een fietstocht langs huizen en plekken die voor de geschiedenis van het linkse verzet van belang zijn. 

Het gehele item met het interview met Johan van der Veen is hieronder te bekijken.