Het Deventer stadhuis is door de coronacrisis momenteel niet toegankelijk voor het publiek. De expositie ‘Oranje gezichten’ in de centrale hal met schilderijen en beschilderde flessen van rijksgenoot Gustave Nouel is daardoor ook niet te bezichtigen. Samen met de expositie waren er allerlei activiteiten in de planning, met name rondom Koningsdag, die nu ook geen doorgang vinden.

Daarom leek een online presentatie van de expositie een goede optie. Het publiek kan dan, via de digitale weg, alsnog genieten van deze kunstwerken.
Via een speciale link van GEOWINGS Virtual 360° Tours kunnen geïnteresseerde bezoekers virtueel rondstruinen langs de kunstwerken geïnspireerd door het Oranjehuis. De expositie, ‘Oranje gezichten’ getiteld, betreft schilderijen waarin gezichten verweven met de gemeenschappelijke identiteit van ons soevereine Koninkrijk wordt weerspiegeld. De uit het Caribisch deel van het Koninkrijk afkomstige kunstenaar Gustave Nouel wil hiermee onderstrepen dat het Koninkrijk der Nederlanden één koningshuis heeft, ondanks dat het uit vier verschillende rijksdelen bestaat. 

Omdat zijn normale werkzaamheden nu stilstaan, wil Nouel ook plannen ontwikkelen voor het online aanbieden van o.a. teken- en schilderlessen. Begin juni hoopt hij overigens zijn expertise weer fysiek te kunnen delen met geïnteresseerden in o.a. zijn atelier, centrum Kunstcircuit, DAK en elders.