Ongebruikelijke toename WW-uitkeringen
Eind mei 2020 verstrekte UWV 10.272 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 1,9% (+188 uitkeringen). Dat is iets minder dan de landelijke toename van 3,1%. In voorgaande jaren daalde de WW juist in deze periode. 

Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De regionale stijging is 20,4%, oftewel 1.740 uitkeringen. Deze toename is vrijwel gelijk aan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+20,1%). 

Grote verschillen tussen sectoren
Bij de ontwikkeling van WW-uitkeringen zijn er grote verschillen tussen sectoren in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord. Aan de ene kant daalt de WW in de maand mei – ondanks de coronacrisis – in meerdere sectoren. Deze afname doet zich onder andere voor in het onderwijs, de industrie, bouw en landbouw. Dit is ook meteen een verklaring waarom de regio’s zich gunstiger ontwikkelen dan het landelijke gemiddelde. Er werken in alle drie de regio’s relatief veel mensen in de bouw en industrie. 

Aan de andere kant zijn er sectoren met een toename van WW-uitkeringen, zoals horeca, detailhandel en uitzendbedrijven. Vooral de toename bij de horeca springt er – net als vorige maand – uit. Vorig jaar daalden de WW-uitkeringen in april en mei; door het seizoen was er meer horecapersoneel nodig. In de afgelopen twee maanden was juist sprake van een sterke toename, bijvoorbeeld aan bedienend personeel, koks en schoonmakers. Bij de WW-uitkeringen is te zien dat er relatief veel jongeren in de horeca werken; een groot deel van deze uitkeringen gaat naar jongeren. Bij hen was er zelfs een ruime verdubbeling in twee maanden tijd.