De raad vindt het belangrijk om helder te krijgen hoe dit project tot nu toe is gelopen en hoe met gemeenschapsgelden is omgegaan. Tot twee keer toe werd door het college een aanvullend krediet voor het project gevraagd en door de raad verleend. Het belangrijkste doel van het onderzoek is om lessen te trekken uit het project Viking. Ook heeft de raad publieke verantwoording aan de inwoners van Deventer willen afleggen.

Hiervoor heeft de onderzoekscommissie het project Viking gereconstrueerd aan de hand van een dossieranalyse, gesprekken met alle sleutelfiguren en openbare verhoren. Met de openbare verhoren heeft de onderzoekscommissie reeds een deel van haar verhaal publiek gedeeld.

In het rapport worden conclusies getrokken ten aanzien van onder andere risicobeheersing, toezicht en de rolvervulling van het college en de gemeenteraad. Het rapport bevat aanbevelingen voor toekomstige complexe bouwprojecten in Deventer.

Op 26 april a.s. wordt het rapport aangeboden aan de gemeenteraad.