Aanscherping maatregelen agrarische sector
De Nederlandse overheid en consumenten stellen steeds meer eisen aan Nederlandse boerenStructurele maatregelen op het vlak van duurzaamheid en dierenwelzijn worden continu aangescherpt, terwijl de beloning voor deze investeringen van de boeren al jaren amper gestegen is. Denk bijvoorbeeld aan weidegang van de koeien, meer hokruimte voor de varkens en restricties op het gebruik van meststoffen. Om te kunnen investeren in een blijvende verduurzaming van de agrarische sector is een beter verdienvermogen voor de boer noodzakelijk. De Nederlandse consument betaalt, ten opzichte van andere (West-)Europese landen een relatief lage prijs voor haar boodschappen, maar overschat welk deel van de voedselprijs naar de boer gaat. (Bron: CBS 2018). 

Uitkomst onderzoek: Nederland overschat inkomen boer
De deelnemers aan het onderzoek schatten de omzet voor de boer substantieel te hoog in ten opzichte van wat de Nederlandse boer daadwerkelijk voor zijn producten ontvangt. Gemiddeld werden de inkomsten van de boer met bijna 50% overschat door de 12.700 respondenten. Producten als biefstuk, bospeentjes, kip en hamlappen bleken uitschieters in de onderzoeksresultaten. 

Geografisch bleken er geen verschillenzowel in de Randstad als in de meer landelijke gebieden in Nederland waren dezelfde misvattingen zichtbaar. Ook leeftijdscategorie lijkt geen impact te hebben op de prijsperceptieEen opvallend resultaat uit het onderzoek is dat vrouwen de inkomsten van de boer significant hoger inschatten dan in werkelijkheid het geval is (vrouwen zaten er gemiddeld 56% naast en mannen zaten er gemiddeld 39% naast). 

Vergroten bewustwording Nederlandse consument
“Agrifirm is gestart met deze campagne om mensen ervan bewust te maken dat we een enorme druk leggen op onze boeren en telers met alle eisen die we stellen aan ons voedsel”, zegt Dick Hordijk, CEO van Royal Agrifirm Group. “Door deze campagne en het onderzoek krijgt de consument een beter inzicht in de voedselketen en willen we de waardering voor voedsel van Nederlandse bodem vergroten. Het vervolg van de campagne ‘Gebruik je boerenverstand’ laat zien hoe boeren in Nederland voedsel produceren en wat zij doen aan thema’s als biodiversiteit, dierenwelzijn en voedselkwaliteit. De afgelopen jaren hebben Nederlandse boeren enorm veel geïnvesteerd in bijvoorbeeld dierenwelzijn en verduurzaming, terwijl de prijs die ze voor hun producten krijgen amper is gestegen. Nu en in de toekomst zullen er alleen maar strengere maatregelen worden opgelegd. Boeren en telers kunnen en willen daar aan voldoen, mits ze een correcte prijs krijgen voor hun producten.” Agrifirm zet zich in voor het realiseren van (retail)concepten waarmee de boer een betere prijs krijgt en onderzoekt mogelijkheden voor kortere ketens om zo consument en boer dichter bij elkaar te brengen. 

 

* Opbrengstschattingen voor de boer bij producten als eieren, aardappelen, kip, rundvlees, bospeen, boerenkaas, peren, varkensvlees en bloemkool zijn opgevraagd. Er is bewust gekozen voor een selectie producten die in alle supermarkten verkrijgbaar zijn en er is rekening gehouden met gemiddelde marktprijs (voor de boer) van een heel jaar om zogenaamde “seasonality” impact op te vangen. 

Meer informatie over het onderzoek: www.gebruikjeboerenverstand.nl.