Motie gemeenteraad

In november vroeg de gemeenteraad het college om locaties te onderzoeken en een voorkeurslocatie aan de raad voor te leggen, inclusief kostenspecificatie. Dat verzoek komt voort uit de wens van 2 jonge inwoners: Mathijs Rutten en Stan de Romph. Zij willen graag een groter en uitdagend openlucht skate-, BMX en steppark.

Zorgvuldig proces nodig

Bureau YAG concludeert dat betrokkenen positief zijn over de komst van een skatepark. Vooral voor jongeren vanaf 12 jaar. De doelgroep is positief over de voorkeurslocatie. De onderzoekers geven aan dat een zorgvuldig proces met alle belanghebbenden en een specialistisch ontwerp belangrijk zijn voor het uiteindelijke succes:  “Doe het goed of doe het niet.”

Kosten

De kosten van het skatepark van ongeveer 900 m2; het ontwerp en de procedure, bouwrijp maken, en aanleg, zijn ongeveer 240.000 euro. Onderhoud kost jaarlijks 2.000 euro, beheer 8.000 euro.

Meerkosten locatie

Daarnaast zijn er aanvullende kosten per locatie. Op de voorkeurslocatie zijn de geschatte meerkosten 90.000 euro. Die betreffen het verwijderen van de Japanse Duizendknoop, een gedeeltelijke bestemmingsplanwijziging, eventuele kap en herplant van 3 bomen en het verleggen van het fietspad.