Mensen met verward gedrag die psychiatrische problemen hebben, vallen onder de Zorgverzekeringswet. Maar soms hebben ze psychosociale problemen en dan is de gemeente aan zet. Direct ingrijpen kan nodig zijn om iemand zelf te beschermen of om overlast voor de omgeving te voorkomen. De proef was succesvol dus daar gaan we mee door, ” aldus wethouder Liesbeth Grijsen.

(Sluitende) Aanpak

Bij een crisissituatie is Dimence 24 uur per dag bereikbaar voor hulpAls er sprake is van psychosociale problematiek wordt één van de meewerkende organisaties van Wmo Acuut ingezet. Deze biedt directe ondersteuning, gedurende een maand. Het Rijk heeft de gemeenten gevraagd een ‘sluitende aanpak’ voor mensen met verward gedrag te realiseren. Het gaat van incidenteel licht verward gedrag tot ernstige verwardheid en risicovolle mensen. Er wordt gekeken naar een sluitende aanpak voor zowel vroege signalering en preventie als passende zorg. Niet alleen gaat het om zorg maar ook om veiligheid, er wordt ook gekeken naar repressie of straf.  

Kwetsbare inwoners

Mensen met verward gedrag zijn vaak kwetsbaar en kampen met onder meer psychische problemen, licht verstandelijke beperking, dementie of verslaving. Vaak hebben zij meer problemen zoals schulden, dakloosheid, niet of weinig deelnemen in de maatschappij, niet verzekerd zijnZe veroorzaken soms overlast en kunnen een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Veel verwarde mensen weten zelf de weg naar hulp niet makkelijk te vinden of mijden zorg 

Proef  

In de proefperiode 1 december 2016 tot 1 december 2017 hebben 19 personen gebruik gemaakt van het aanbod om direct Wmo ondersteuning te krijgen. Dimence en de aanbieders van psychosociale ondersteuning vinden de samenwerking prettig. Er wordt snel gehandeld. Het helpt dat er gelijk een persoonlijk gezicht is. Deventer is landelijk een voortrekker in dit aanbod.