Via een steekproef zijn willekeurig ondernemingen gekozen voor deelname aan het onderzoek. Indien uw bedrijf geselecteerd is, heeft u onlangs een uitnodigingsbrief ontvangen. Met de inloggegevens in die brief kunt u de online vragenlijst invullen. 

Uw antwoorden geven inzicht in waar verbeteringen mogelijk zijn in de dienstverlening en beleid. Na afronding van het onderzoek zijn de uitkomsten te raadplegen op www.staatvandeventer.nl. Wilt u Deventer vergelijken met andere gemeenten? Dan kunt u kijken op www.waarstaatjegemeente.nl.