De gevonden V1-onderdelen liggen in de gemeente Deventer, op korte afstand van de gemeente Voorst en het dorp Wilp. De V1 is een onbemand straalvliegtuig met springstof, dat veelvuldig is gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Heijmans heeft na de vondst het werk stilgelegd. En de EOD ingeschakeld.

Het gebied is inmiddels afgezet. Zolang het object ongestoord in de grond ligt, is er geen risico voor de omgeving. De werkzaamheden kunnen dus ook gewoon doorgaan. In het voorjaar van 2020 gaat Heijmans in samenwerking met de EOD, in opdracht van Rijkswaterstaat, onderzoeken wat er precies in de grond ligt en worden maatregelen genomen zodat het object geruimd kan worden.

De gemeenten Voorst en Deventer organiseren in februari bijeenkomsten om een uitleg te geven over het proces van de ruiming en verschillende scenario’s . Als duidelijk is wat er precies in de grond ligt en hoe de ruiming verloopt, ontvangen omwonenden en omliggende bedrijven meer informatie.