Gemeentebelang heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor mensen die klachten hadden over hun begeleiding door DWT. Gemeentebelang-raadslid Marco Schoemans: “Tot nu toe konden ze alleen terecht bij de organisatie zelf. Dit had meer dan alleen een schijn van partijdigheid en leidde in veel gevallen tot frustratie en een gevoel van onmacht. Klachten werden daardoor vaak niet eens gemeld. Wij zijn erg blij dat het gevraagde meldpunt nu een feit is.”

De klachtenbehandelaar probeert samen met de gemeente of Deventer Werktalent en de indiener tot een oplossing van de klacht te komen. Als dat niet lukt, kan de klager terecht bij de nationale ombudsman.

Onafhankelijk

De onafhankelijk klachtenbehandelaar is aangesteld omdat uitkeringsgerechtigden een drempel kunnen voelen om een klacht in te dienen. Juist omdat ze sterk afhankelijk zijn van de gemeente, die hun uitkering verstrekt. De onafhankelijk klachtenbehandelaar moet die drempel weghalen.

Klacht of bezwaarschrift

Mensen kunnen bij de onafhankelijk klachtenbehandelaar alleen terecht met een klacht over het gedrag van medewerkers. Wie het niet eens is met het besluit van de gemeente of Deventer Werktalent, kan een bezwaarschrift indienen.

Frederik Schaafsma

Schaafsma heeft een bureau voor bouwadvies- en management. Zijn bureau is niet verbonden met de gemeente. Schaafsma zet zich al lange tijd in voor de Deventer samenleving, bijvoorbeeld via de Voedselbank Deventer.

Frederik Schaafsma is bereikbaar via 06-22058041 en info@klachtenbehandelaardeventer.nl. Meer informatie op deventerwerktalent.nl