Voordat de gemeente akkoord ging is vorige week overleg geweest met de omwonendencommissie. Deze uitte geen bezwaren tegen de uitbreiding.

Reden voor het verzoek van de COA om gebruik te maken van de 100 extra plekken komt ‘onder meer door administratieve en personele problemen bij het COA en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), waardoor er momenteel meer mensen in procedure (blijven) zitten.’ zo laat het college weten.

Er is afgesproken dat de extra capaciteit voor een half jaar ingezet kan worden. Ook heeft het college een brief gestuurd naar staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid. Hierin roept het college ‘met klem op om de personele en administratieve uitdagingen binnen COA en de IND prioriteit te geven zodat gemeenten niet onevenredig zwaar belast worden met de inzet van bufferplekken.’