Verantwoordelijk wethouder Liesbeth Grijsen: “De kracht van Deventer is dat wij steeds weer in staat zijn te vernieuwen. Wij koesteren ons rijke verleden én wij passen ons aan, aan de steeds veranderende omstandigheden. Dat vind je terug in deze visie waaraan vele partners hebben bijgedragen.”   

Nieuwe onderwerpen 

Het stuk gaat niet alleen in op traditionele, ruimtelijke thema’s als wonen, verkeer en economie, maar ook op nieuwe thema’s zoals gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Daarbij zijn actuele beleidsdocumenten als basis gebruikt. Er wordt antwoord gegeven op dilemma’s die ontstaan als divers beleid wordt samengevoegd. Bijvoorbeeld waar je functiemenging, zoals wonen en werken of wonen en horeca, toestaat.

Nieuwe aanpak 

Ook geeft deze Omgevingsvisie meer ruimte aan initiatiefnemers om ontwikkelingen vorm te geven.  Daarmee bereiden we ons als gemeente voor op de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. De bedoeling is dat daarmee regelgeving wordt samengevoegd en vereenvoudigd. De Omgevingsvisie is de opvolger van het structuurplan uit 2004. 

Verder proces 

Als de gemeenteraad de Omgevingsvisie vrijgeeft voor inspraak, is er een officiële reactietermijn. In deze periode organiseert de gemeente bijeenkomsten en kunnen inwoners en ondernemers reageren. Naar verwachting zal rond de zomer 2019 de Omgevingsvisie kunnen worden vastgesteld door de gemeenteraad.