Door vergrijzing dalen de leerlingenaantallen van de scholen in Colmschate-Noord. OBS de Schakel, heeft nu nog maar 82 leerlingen. Omdat de komende jaren geen groei laten zien, slaan de Schakel en l’Ambiente de handen ineen. De nieuwe school wordt gehuisvest in het gebouw van l’Ambiente aan de Eekhoorn. Dit gebouw is kwalitatief het beste. 

Uit een ouderraadpleging op beide scholen blijkt dat een ruime meerderheid van de ouders de samenvoeging van de scholen als een mooie kans ziet om de kwaliteit van onderwijs in Colmschate-Noord te waarborgen. Ouders zijn vanaf het begin actief betrokken bij de samenvoeging.