De heren Strik, Goudappel, Boerboom sr. en Eggink sr., ontvingen uit handen van de directeur Barend Jan Schrieken, een zogenaamd Bergschildje; een miniatuur van de bronzen plaquettes die de gevels van de panden van de NV Bergkwartier sieren. Naast deze oprichters is ook de, onlangs overleden, oud-wethouder Duimel geëerd met een Bergschildje vanwege zijn grote inzet voor het herstel van het Bergkwartier.  

“Deze mannen zijn van onschatbare waarde geweest voor de NV Bergkwartier”, aldus Barend Jan Schrieken. “Zij hebben het Bergkwartier gered van de sloop.”  

Naast de bestuurders, is ook een medewerker die al bijna 25 jaar werkzaam is voor de NV Bergkwartier gehuldigd met een Bergschildje. André Dreteler is al jaren een vertrouwd gezicht van de NV Bergkwartier richting huurders, maar ook verantwoordelijk voor tal van grote projecten. 

Het is de bedoeling dat het Bergschildje wordt uitgereikt aan personen  die een grote bijdrage hebben geleverd aan het behoud van het cultureel erfgoed in Deventer. Schrieken: “Helaas zijn enkele oprichters inmiddels overleden. En van de aanwezigen verdienen er zeker nog een aantal het Bergschildje. Ongetwijfeld zullen enkelen van hen deze blijk van waardering in de toekomst ook ontvangen. We houden hiermee dus nog wat feestelijke momenten in het verschiet!”