Verantwoordelijk wethouder Carlo Verhaar: “Doordat er eigenlijk geen ideale plek is voor de centrale en er ook veel bezorgde geluiden van bewoners kwamen, zijn we nog eens goed in gesprek gegaan met de exploitant. We nemen ook een expert in de arm voor een second opinion over deze kwestie.” 

Aanleiding 

De nieuwbouwwijk Steenbrugge wordt gasloos. Nu nog zijn de 130 sociale huurwoningen van Woonbedrijf ieder1 aangesloten op het gasgestookte warmtenet van Keizerslanden. Afgesproken is dat die woningen in 2021 ook gasloos worden. De exploitant van het warmtenet, EnNatuurlijk, wil dat realiseren door een biomassacentrale te bouwen. De gemeente is daarna op verzoek van beide partijen een locatieverkenning gestart. 

Locatieonderzoek 

Vijf locaties waren in beeld en er werd een avond georganiseerd om van omwonenden te horen hoe zij tegen de locaties aankeken. Uit de voorlopige conclusies van het onderzoek blijkt dat de locatie aan de Keizer Karellaan en die bij het voormalige dierenasiel afvallen vanwege de nabijheid van woningen en een school. De overige drie locaties zijn ook niet optimaal. Twee omdat daardoor minder huizen gebouwd kunnen worden en één omdat natuurwaarden worden geschaad.