In de periode 2007 tot en met 2014 ontvingen 44 projecten een bijdrage via Leader. Van 2015 tot op vandaag konden 15 initiatieven aan de slag met een Leader-bijdrage. Alle projecten dragen bij aan een vitaal Salland. Het gaat om projecten die zich richten op de economische, ecologische en sociale versterking van het platteland. 

Met OZOverbindzorg bijvoorbeeld, behoudt de cliënt de regie over de zorg. Via een online systeem kunnen alle partijen die bij de zorg betrokken zijn met elkaar overleggen, maar de cliënt kan er ook zelf aan mee doen. Cindy Hobert van OZOverbindzorg: “De Leader-bijdrage was onmisbaar om het project op de rit te krijgen. Inmiddels staat OZOverbindzorg op ‘eigen benen’. Het project is erg succesvol: ook gemeenten buiten Salland sluiten zich aan, zoals Helmond, Apeldoorn, Harderwijk en Utrecht.” 

Duurzaam zwembad Heeten 

Geeft een plan een impuls aan “People, Planet én Profit” (integraliteit), dan maakt het meer kans op een bijdrage. Neem bijvoorbeeld het buitenzwembad in Heeten dat 100% op vrijwilligers draait. Deze ontmoetingsplek is belangrijk voor de sociale binding in Heeten en omgeving en kan met de Leaderbijdrage een grotere variatie aan activiteiten aanbieden.

Voorzitter Huub Klein Koerkamp van het zwembad: “Door duurzaamheidsmaatregelen te treffen, wordt het zwembad het eerste energie neutrale buitenbad. Zo kunnen we de kosten verminderen en  het toegangskaartje betaalbaar houden voor iedereen. Wij hebben een Leader-bijdrage van 95.000 euro ontvangen. Daarnaast hebben we andere financieringsbronnen aangeboord, zoals bijvoorbeeld een huis-aan-huis actie.”