Het college onderzocht de behoefte aan woonwagens en standplaatsen onder de Deventer woonwagenbewoners. De conclusie is dat er te weinig standplaatsen zijn in Deventer.  

Er waren op 1 januari 2018 91 bewoonde  woonwagenstandplaatsen. Dat zijn er volgens het onderzoek 16 te weinig. De komende jaren komen er daarom plekken bij.   

Uitvoeringsplan 

Twee leegstaande standplaatsen komen weer beschikbaar. Een van deze standplaatsen is inmiddels toegewezen aan een nieuwe huurder. Daarnaast worden vier eerder ontmantelde standplaatsen opnieuw aangelegd en komen er nieuwe woonwagenlocaties in Steenbrugge, buiten het A1 Bedrijvenpark en in de Rivierenwijk.  

Woonkeus Stedendriehoek 

De huidige woonwagenstandplaatsen bestaan uit 23 koopstandplaatsen en 68 huurstandplaatsen. 

Er worden 28 woonwagens verhuurd, de overige wagens zijn eigen woonwagens. Huurwoonwagens en -standplaatsen worden toegewezen via Woonkeus Stedendriehoek. Inwoners die voor een huurwoonwagen of een huurstandplaats in aanmerking willen komen, moeten zich daar inschrijven.