Na velen jaren bouw is er voor Carinova Sint Jozef een prachtig nieuw gebouw opgeleverd waarin langdurige zorg in kleinschalige wooneenheden is gevestigd, naast kantoren voor de organisatie. In het begin van 2017 is met de gemeente een intentieovereenkomst gesloten om het terrein door een projectontwikkelaar duurzaam te ontwikkelen. Carinova zocht een marktpartij die op eigen rekening en risico invulling kan geven aan dit terrein. Die projectontwikkelaar is nu bekend. Nijhuis Bouw met partner Explorius Vastgoedontwikkeling gaan de nieuwe woonbuurt op de locatie van het voormalige verpleeghuis van St. Jozef verder ontwikkelen. Op donderdag 26 april is de koopakte ondertekend.

De oude huisvesting, op het ruim anderhalf hectare grote terrein aan de Robert Kochlaan en Gerard van Swietenstraat in Deventer, staat nu leeg en dat is onwenselijk. Partijen zijn dan ook gelukkig dat er nu een passende invulling aan het terrein kan worden geven.

Het plan

Nijhuis Bouw samen met zusteronderneming Explorius Vastgoedontwikkeling kwamen als beste partij in de verkoopprocedure naar voren. De nieuwe invulling bestaat voor het grootste deel uit eengezinswoningen. Daarnaast komen er enkele kleinere appartementen voor een nader te selecteren zorgaanbieder. De inrichting van de buitenruimte is een essentieel onderdeel van de woonkwaliteit op de voormalige Sint Jozeflocatie. Het is een uitdagende opgave om bij de herontwikkeling van locatie, zowel voor de huidige als de nieuwe buurtbewoners, een geliefd groen decor te realiseren. De kwaliteit van ruimtelijke plannen wordt ook mede bepaald door het duurzame karakter. Een belangrijk thema binnen het begrip ‘duurzaamheid’ is duurzame energie. Om deze plannen mogelijk te maken zal het oude verpleeghuis worden gesloopt, met uitzondering van het oude ketelhuis met de karakteristieke schoorsteen. Deze zullen gehandhaafd blijven en voor dit karakteristieke historische erfgoed wordt een nieuwe invulling gezocht.

Verdere invulling

Ondanks de concrete plannen moeten nog een aantal grote stappen gezet worden. Carinova en de gemeente Deventer hebben een aantal uitgangspunten vastgesteld in de intentieovereenkomst over de verdere invulling van het plan. Hierover moeten Nijhuis en Explorius nog overeenstemming bereiken met de gemeente. Bij deze verdere planvorming wordt de buurt zo goed mogelijk geïnformeerd. Vast staat in ieder geval dat het hier om een duurzame woonbuurt gaat.

Start bouw

De komende periode bestaat dan ook uit het opstellen van een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan, waarna in 2019 de eerste koopwoningen op de markt komen. Het doel van Nijhuis Bouw is om in het eerste kwartaal van 2020 met de bouw te starten. Geïnteresseerden kunnen zich nu al inschrijven. Hiervoor wordt de website www.gerardvanswietenstraat.nl binnenkort in het leven geroepen.