Daarom is nu een plan ontwikkeld voor 4 rijwoningen, 2 woningen onder 1 kap en 2 vrijstaande woningen. De gemeente heeft de grond daarvoor verkocht aan een ontwikkelaar. 

Het bestemmingsplan wordt daarvoor herzien. 

Wethouder Liesbeth Grijsen: “In Okkenbroek blijkt behoefte aan woningen voor starters en jonge gezinnen. Dan is het goed om daar ruimte voor te maken.” 

Diverse types woningen 

Het gaat om 8 diverse types woningen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de woningdifferentiatie, doorstroommogelijkheden en mogelijkheden voor starters in Okkenbroek. 

Informatiebijeenkomst 

Het ontwerpplan wordt nog ter inzage gelegd en er kunnen zienswijzen op worden ingediend. Plaatselijk Belang Okkenbroek organiseert samen met de initiatiefnemer op 24 september een informatiebijeenkomst voor potentiële bewoners van het plan en omwonenden.