Vitens doet 5 gestuurde boringen. Om de waterleidingen te lassen, legt zij de nieuwe leidingen uit door het park.  

Planning 

 • 15 – 26 november:
  Inrichten werkterrein en graafwerkzaamheden voetpad Overstichtlaan. 
 • 29 november – 3 december:
  Voorbereiden en lassen boorbuizen. 
 • 6 – 17 december:
  Uitvoeren gestuurde boringen in het park. 
 • 13 – 24 december:
  Aanleggen bronkabels en -leidingen en afwerken sleuven. 

Bereikbaarheid 

De paden in het park blijven toegankelijk voor wandelaars. Tijdens de werkzaamheden in het fiets- en voetpad langs de Overstichtlaan, is er een tijdelijke omleiding voor fietsers.