Met deze voucherregeling helpt Nieuwe Energie Overijssel ondernemers om hun energie-idee eenvoudiger te realiseren en de doelen op het gebied van nieuwe energie in Overijssel te versnellen. Om ontwikkelingen verder te helpen staat het Startteam Energie-innovatie klaar om ondernemers te ondersteunen bij hun volgende stap naar een succesvolle doorontwikkeling van hun energie-innovatie.   

Complexe innovatietrajecten 

Een innovatietraject kan complex zijn en vraagt soms een lange adem. Nieuwe Energie Overijssel vindt het jammer als deze onzekere, maar kansrijke energie-ideeën op de plank blijven liggen. Deze voucher subsidieert de nodige ondersteuning bij hulpvragen, zoals het ontwikkelen van een business plan. Een goed projectplan is namelijk het fundament om het idee succesvol te realiseren.  Maar ook bij juridische, financiële en technische vragen, evenals onderzoek naar patenten of naar samenwerkingsmogelijkheden met (internationale) partners, kan de innovatievoucher uitkomst bieden. 

Brede expertise van het Startteam 

Om de energietransitie te versnellen helpt het Startteam Energie-innovatie van Nieuwe Energie Overijssel ondernemers bij het ontwikkelen van hun energie-innovaties. Het Startteam zet zijn brede expertise in op het gebied van duurzame opwek, opslag, besparing en distributie van energie voor de gebouwde omgeving en het bedrijfsleven. De ondersteuning is maatwerk en kan  bestaan uit energie-innovatiescans, business development, kennisnetwerken en begeleiding naar financiering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande instrumenten als EFRO, MIT of andere provinciale, landelijke of Europese middelen.