Wethouder Frits Rorink: “Wij kiezen voor een mooi opgeknapt eiland waar de stichting activiteiten kan organiseren en onze inwoners kunnen wandelen en een drankje drinken in het paviljoen. Veel Deventenaren zijn gehecht aan het eiland met de vogels. Het houden van vogels en dieren betekent echter forse professionele inzet en kosten. Wij kiezen daar dan ook niet voor.”

Tijdelijke maatregelen

De laatste maanden van 2018 heeft de gemeente al gezorgd voor tijdelijke maatregelen om de situatie te verbeteren. Zo zijn dierenverblijven provisorisch opgeknapt, is de dierverzorging door de gemeente betaald en is extra gecontroleerd door team Handhaving.

Geschiedenis

Het Rijsterborgherpark werd na 1874 aangelegd naar ontwerp van tuinarchitect Springer en is sinds 1968 een rijksmonument. Na een periode van verval en sluiting is het Vogeleiland in 1992 gerenoveerd en weer opengesteld. Sindsdien beheert Stichting Vogeleiland het eiland met de dieren en vogels.

Kosten

Het voorstel is dat de gemeente de opstallen van Stichting Vogeleiland overneemt. De kooien worden afgebroken, er komen hekken om het eiland ’s nachts af te sluiten en het eiland wordt opgeknapt. Het gaat hierbij om een investering van ruim €130.000. Ook investeert de gemeente in het paviljoen dat daarna verhuurd kan worden.