De voormalige RvC trad in het geheel af omdat het bestuur zich niet kon vinden in de cultuurvisie van de gemeente Deventer. Daarin was geen ruimte voor extra subsidie, aldus de RvC.

Woensdag 18 december praat de gemeenteraad over een onderzoeksrapport die opgesteld werd rond de financiële situatie van de Schouwburg. Hieruit bleek dat de Schouwburg de gemeente onvolledig heeft geïnformeerd over vervangingsinvesteringen. Dit is volgens de onderzoekers €3,2 miljoen van 2017-2031 terwijl de RvC meende dat ruim acht ton zou volstaan.

Genoemde cijfers komen uit het eindrapport ” Deventer Schouwburg “, gepubliceerd op 31 oktober en gemaakt door Ebben Partners in opdracht van de gemeente Deventer.

In een reactie op de hierboven genoemde conclusie van de onderzoekers laat Bart Holthuis van JPR Advocaten namens de Deventer Schouwburg het volgende weten:

“In het rapport staat dat de RvC meende dat volstaan kon worden met een bedrag van ruim 8 ton aan vervangingsinvesteringen. Die info is onvolledig: dat was namelijk ook het standpunt van de bestuurder en het door deze ingeschakelde adviesbureau uit Amsterdam. Dat advies was al in 2017 bekend bij de gemeente!

Gelet daarop is van onvolledige info aan de gemeente door de DS geen sprake. Het gaat bovendien slechts om een boekhoudkundig verschil van inzicht over de waardering van voor de toekomst noodzakelijke investeringen.”