Lennard, eerder werkzaam voor Burgerweeshuis en de Leeuwenkuil, heeft zich als taak gesteld om maatschappelijke vraagstukken en kunst en cultuur met elkaar te verbinden. Dit gaat hij doen door een sterk netwerk te bouwen van partijen uit zowel de kunst en cultuurhoek,als vanuit de zorg en welzijnskant.

‘Ik kijk ernaar uit om aan de hand van kunst en cultuur aan de slag te gaan met thema’s zoals eenzaamheid onder ouderen, onveiligheid in wijken, kinder- en jeugdproblematieken en andere maatschappelijke vraagstukken. Aan mij de taak om de juiste partijen aan elkaar te verbinden en de mogelijkheden en toegevoegde waarde van kunst en cultuur in het oplossen of bespreekbaar maken van deze thema’s inzichtelijk te maken.’ Aldus de nieuwe programmaleider.

De programmaleider zal nauw samenwerken met zijn collega’s van de servicepunten Onderwijs en Vrije tijd, Amateurkunst en Talentontwikkeling en zal waar nodig en mogelijk combinaties maken.

Gols: ‘De komende periode ga ik in gesprek met inwoners, maatschappelijke organisaties, kunstenaars en de gemeente om te horen wat er speelt.’ Daarnaast gaat Lennard onderzoeken welke activiteiten er allemaal zijn ontwikkeld in Deventer op het snijvlak van kunst en cultuur en het sociaal domein.

‘Het sociaal domein is erg breed en het lijkt mij zinvol om te focussen op een select aantal thema’s, zodat er ook daadwerkelijk resultaat geboekt kan worden.’ Besluit Gols. Deze thema’s bepaalt Kunstcircuit in goed overleg met de gemeente en op basis van de opgehaalde informatie uit de kennismakende gesprekken die Lennard de komende tijd zal voeren.