“Binnen onze regio zien we vooral dat de mensen zich goed en zorgvuldig houden aan de landelijke maatregelen. Met deze noodverordening hebben we in onze regio echter mogelijkheden om te handhaven waar dat nodig is.” aldus de RBT. Deze verordening geldt voor de hele regio, om zo de ernst van de situatie helder te maken en om duidelijkheid te verschaffen richting de inwoners en ondernemers van regio IJsselland.

Campings en vakantieparken

De noodverordening bevat daarnaast via artikel 2.5 specifieke maatregelen voor campings en vakantieparken. Tijdens deze crisis willen ze geen toestroom hebben van toeristen. Het is toegestaan om in een vakantiewoning te verblijven, mits deze vaste sanitaire voorzieningen bevat. Alle andere vormen van verblijfsrecreatie is verboden, aangezien gedeelde sanitaire voorzieningen gesloten worden.

Voorzitter Peter Snijders: “We treffen de maatregelen met een goede reden: we willen het coronavirus indammen om de gezondheid van mensen zeker te stellen. Een toename van toerisme in deze regio tijdens deze crisis, draagt hier niet aan bij. We hebben deze maatregelen niet licht genomen. Ik begrijp goed dat dit aangrijpende maatregelen zijn voor de campings en vakantieparken in onze regio en kan alleen maar benadrukken: alleen gezamenlijk kunnen we de strijd met het coronavirus winnen.”

Samenkomsten

In de nieuwe noodverordening zijn ook specifieke maatregelen met betrekking tot evenementen en samenkomsten. Daarnaast is het in de hele regio verboden om met 3 of meer personen samen te komen indien er geen afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen. Worden de regels niet of niet voldoende nageleefd, dan zal hierop gehandhaafd worden. De voorzitter van de Veiligheidsregio is tevens bevoegd om winkels of markten waar de maatregelen niet worden nageleefd, te sluiten.

Maatregelen voor contactberoepen en casino’s
Het uitvoeren van elke vorm van contactberoepen is verboden wanneer er geen 1,5 meter afstand tot klant/cliënt gehouden kan worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor kappers, nagelstylisten, masseurs en rijinstructeurs. Ook zaken waar deze beroepen uitgevoerd worden, zijn gesloten. Uitzondering geldt voor mensen die een (para)medisch beroep hebben, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Deze mensen mogen hun werk nog uitvoeren mits er sprake is van een medische indicatie en de hygiënevereisten opgevolgd worden.