Belang vitale binnenstad groot 

Het belang van een vitale binnenstad van Deventer met goed opgeleide, sterke ondernemers in groot in het kader van leefbaarheid, werkgelegenheid en onze regionale economie. Deventer telt ruim 600 publiekgerichte functies (winkels, horeca, diensten en cultuur)  (bron: Binnenstadvisie DNTP 2018) De binnenstad biedt werkgelegenheid aan zo’n 7.600 werknemers. De bestedingen van de bezoekers vloeien terug in de stad en omgeving. 

Corona en andere uitdagingen 

Naast corona zien ondernemers in de binnenstad zich geconfronteerd met veel nieuwe uitdagingen die vragen om nieuwe kennis en inzichten, zoals nieuwe technologieën, leegstandontwikkeling, veranderede consumentenbehoeften en koopgedrag. De coronacrisis heeft de noodzaak van de leergang alleen maar versterkt, doordat het flexibiliteit, toekomstgerichte en ondernemerschap tot het uiterste op de proef stelt. Dat is precies wat de leergang verder wil ontwikkelen. Naast transformatie van winkels naar wonen en concentratie van het winkelaanbod is ook het ontwikkelen van creativiteit , professionaliteit en ondernemerschap een speerpunt voor SDBM, als onderdeel van een Human Capital retail agenda. Saxion ziet het hier als een maatschappelijke taak om daarin te faciliteren.  

Goede lesmix 

Tijdens de bijeenkomsten wordt de theoretische basis gecombineerd met praktijkgerichte en actuele cases. De bijeenkomsten bevatten concrete voorbeelden en kennis die direct toepasbaar is in de eigen praktijk. Naast de inhoudelijke thema’s is er ook een leerlijn Persoonlijk Leiderschap met aparte coaching bijeenkomsten.  

Ontstaan uit nauwe samenwerking 

De leergang is mogelijk gemaakt door financiering vanuit de Provincie Overijssel (Retail Platform Overijssel) (RPO) en Rabobank Salland. De bijeenkomsten worden verzorgd door Saxion Hogeschool en diversie gastsprekers. ROC Aventus participeer ook met docenten in de lessen en er worden studenten aan de ondernemers gekoppeld om ze bij de uitvoering van de in de leergang ontwikkelde plannen te ondersteunen.