Wethouder Frits Rorink: “Deze zomer verhuist de bibliotheek naar de nieuwbouw aan de Stromarkt. De panden aan de Brink verkopen we. We kijken hierbij niet zozeer naar de prijs maar meer naar de meerwaarde van wat er komt voor Deventer. Ook de inwoners vragen we daarom om hun mening te geven over de vier geselecteerde plannen.” 

Vier plannen 

Van de vijf inschrijvingen was er één niet ontvankelijk en zijn de vier overige geselecteerd:  

  • Woningen voor ouderen met een zorgbehoefte.   
  • Een museum in combinatie met een museumwinkel en brasserie met daarboven woningen.  
  • Een combinatie van maatschappelijke en commerciële functies met daarboven woningen.  
  • Een casino met daarboven appartementen 

Beoordeling 

De plannen zijn beoordeeld op vooraf gestelde criteria. Hoe wordt omgegaan met de overgang van een woongebied naar een winkelgebied? Wordt rekening gehouden met de cultuurhistorie van het gebouw dat ooit een Gasthuis was? Wat doet het plan met de zijstraat, de Kleine Overstraat? En is het plan duurzaam en energiezuinig? 

Hoe verder? 

De geselecteerde inschrijvers krijgen nu de tijd om een presentatie voor de stad voor te bereiden. In juni worden de plannen gepresenteerd en krijgen inwoners twee weken de tijd om hun mening te geven. Na de peiling zal de gunningscommissie het advies afronden en een voorstel doen aan het college voor de voorlopige gunning.