Wethouder Carlo Verhaar: “De monitor geeft inzicht in de waardering van de binnenstad door bewoners, ondernemers en bezoekers. Een mooi aanknopingspunt om over in gesprek te gaan met elkaar. We willen dat onze historische binnenstad een plek is die bruist, waar bezoekers graag komen en waar het fijn is om te wonen, te werken en te ondernemen.”

Meer bezoekers

Het aantal weekbezoekers is in 2017 met 10% gestegen ten opzichte van 2016 naar 159.000. Bezoekers waarderen de binnenstad als sfeervol, gezellig, aantrekkelijk en gastvrij. Ook zijn bezoekers positief over de bereikbaarheid.

Landelijke trends 

Uit de monitor blijkt dat Deventer niet ontsnapt aan de landelijke trend van leegstand in de detailhandel. Sommige straten doen het beter dan andere. Het goede nieuws is dat de leegstand niet verder toeneemt en zich zo rond de 10% begeeft. We verwachten dat de leegstand verder vermindert door de aanpak samen met de partners. De daling van het aantal marktkramen is conform het landelijk beeld.

Ondernemersklimaat 

In de binnenstad krijgt het ondernemersklimaat een 5,5. Voor ondernemers is naast bereikbaarheid ook handhaving een belangrijk aspect is in de waardering. De gemeente gaat met het bedrijfsleven en inwoners afspraken maken over prioriteiten bij handhaving en de wijze van uitvoering.

Monitor

Voor de Binnenstadsmonitor wordt een selectie gemaakt uit de vele data en onderzoeksinformatie die beschikbaar zijn. De monitor geeft een beeld van het functioneren van de binnenstad en de waardering door bewoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad. De vorige editie dateert uit 2015.