Ze volgt Jan Auwke Diepenhorst op, die – op eigen verzoek – tot zijn pensionering bij Saxion blijft als parttime docent geschiedenis en adviseur kwaliteitszorg. 

Suzan heeft psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht en verschillende HRM- en directiefuncties bekleed in het bedrijfsleven en is sinds 2007 werkzaam in het onderwijs. Nu is ze bestuursvoorzitter/algemeen directeur van CPS onderwijsontwikkeling en advies te Amersfoort. Zij vervult ook een tweetal toezichthoudende functies bij onderwijsorganisaties. 

Suzan over de invulling van haar nieuwe functie: “De afgelopen jaren heb ik de passie en gedrevenheid gezien van de mensen die in het onderwijs werken. Dat heeft mijn grote respect en motiveert mij enorm. Ik heb er daarom veel zin in om samen met de collega’s te werken aan goed onderwijs in en voor de regio.”