Van Deursen brengt veel bestuurlijke ervaring met zich mee van organisaties in verandering. Hij heeft de afgelopen 11 jaar als interim-manager op bestuurs- en directieniveau veel ervaring opgedaan in de sectoren openbaar bestuur, veiligheid en onderwijs. Hij heeft hart voor het onderwijs en hierin de afgelopen jaren diverse functies vervuld in het voortgezet- en hoger beroepsonderwijs. Van Deursen was in 2008  – 2009 lid van het college van bestuur van de hogeschool Windesheim met de portefeuille bedrijfsvoering. Hij heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Windesheim Flevoland. Na het Stedelijk Gymnasium Arnhem (2012 – 2013), is hij gedurende een aantal jaren (2014 – 2016) rector geweest van het Lorentz Lyceum in Arnhem. In 2018 is hij directeur geweest van het instituut social work van Hogeschool Rotterdam. In deze rol was hij onder andere verantwoordelijk voor de implementatie van een nieuw onderwijsconcept. Op dit moment is hij rector van het Niftarlake College in Maarssen.

Hein Dijkstra voorzitter raad van toezicht is verheugd met de benoeming. “Aventus laat zien hoe mooi en uitdagend beroepsonderwijs is en stimuleert hiermee elke dag de groei van het individu, het bedrijfsleven en de samenleving. We zijn een belangrijke scholingspartner in de regio om in nauwe samenwerking met bedrijven en gemeenten te bouwen aan een duurzame en toekomstgerichte arbeidsmarkt. In de persoon van Jos van Deursen halen we een inspirerende en op verbinding sturende bestuursvoorzitter in huis om Aventus verder te versterken en nadrukkelijker op de kaart te zetten.”