Wethouder Liesbeth Grijsen: “We hebben grote behoefte aan nieuwe woningen in Deventer, onder andere als het gaat om middeldure huur. Dit plan voor maximaal 60 appartementen in de mooie wijk Zandweerd is veelbelovend.” 

Plannen 

VanWonen wil op deze plek ‘Park Nova’ ontwikkelen, een woongebouw van 5 lagen met maximaal 60 appartementen van minimaal 55 m2. Aantal en indeling van de appartementen kan nog wijzigen in deze haalbaarheidsfase. Op de begane grond zou ruimte kunnen komen voor medische, dienstverlenende functies zoals een fysiotherapeut, huisartsenpost en/of apotheek. 

Slopen 

VanWonen heeft na onderzoek besloten tot het slopen van de bestaande bebouwing. De situering van het huidige gebouw op de kavel en het casco van het gebouw zijn niet optimaal voor hergebruik. De sloop wordt circulair uitgevoerd, dat betekent dat er zorgvuldig gesloopt wordt, zodat de materialen in andere projecten hergebruikt kunnen worden of als grondstof kunnen dienen. 

Opgave 

VanWonen Directeur Marketing, Verkoop en Verhuur Miranda Venekamp-Brandt: “Bij de ontwikkeling wordt uitgegaan van de principes van de gezonde stad. Dat betekent dat er veel aandacht wordt gegeven aan de inpassing van groen, de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en mensen uitgenodigd worden om te bewegen. Zo zal het gezamenlijke dakterras uiteraard ook toegankelijk zijn voor mensen die minder mobiel zijn en heeft de trap een prominentere plaats in het hoofdtrappenhuis dan de lift.” 

Daarnaast is parkeren een aandachtspunt evenals klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen. 

Proces 

De uitkomst van de onderzoeken en gesprekken monden uit in een Nota van Uitgangspunten op basis waarvan het plan verder uitgewerkt wordt. VanWonen heeft de omwonenden al ingelicht over de voorgenomen plannen. Binnenkort worden belangstellenden en andere belanghebbenden nader geïnformeerd.