Lisette Bosch heeft ruime bestuurlijke ervaring in de (semi-)publieke sector en in de afvalbranche. De Raad van Commissarissen geeft aan dat Circulus-Berkel onder haar leiderschap de maatschappelijke rol van Circulus-Berkel in de aandeelhoudende gemeenten kan combineren met een bedrijfsmatige aanpak van beheersing van processen en kosten, in een steeds dynamischer wordende omgeving. De nieuwe directeur woont in het werkgebied van Circulus-Berkel.