Minder bouwvergunningen

In 2019 zijn fors minder bouwvergunningen voor koopwoningen uitgegeven dan in de voorgaande jaren. Zowel in Apeldoorn, Deventer als Zwolle is het aantal vergunningen meer dan gehalveerd, terwijl deze krappe woningmarkten juiste behoefte hebben aan extra aanbod. 

Weinig woningen

De noodzaak om de woningen bij te bouwen wordt steeds groter. In zowel Apeldoorn, Zwolle als Deventer is het woningaanbod gezakt naar een record dieptepunt. Begin 2019 leek in alle drie de gemeenten nog een herstel op te treden in de aanbodcijfers, maar sindsdien heeft de daling in hoog tempo doorgezet. Woningzoekers hadden nog niet eerder zo weinig keuzemogelijkheden als nu.