Salland is één van de ruim 3000 Leadergebieden in Europa en kan gebruik maken van de Europese middelen voor plattelandsontwikkeling. Vanaf 2016 tot nu toe ontvingen al 20 Sallandse projecten een Leaderbijdrage. Nu is het project Museum Averlo-Frieswijk-Schalkhaar dus goedgekeurd.  Het project ontvangt een eenmalige Leader bijdrage van € 97.500 (50% van de EU, 25% van provincie Overijssel en 25% van gemeente Deventer) 

Door de bijdrage is het mogelijk om 4 collecties tentoon te stellen op 1 locatie aan de Frieswijkerweg 7 in Schalkhaar. Het landbouwminiaturenmuseum Frieswijk dat daar al gevestigd is op een boerderij, het dorpsmuseum Obdeijn Schalkhaar, het dorpsarchief Schalkhaar en de filmcollectie streekbeelden Sonnenberg.

De landbouwminiaturen blijven in de bestaande schuur. De andere collecties komen in een nieuw, vrijwel energieneutraal gebouw, dat door vrijwilligers wordt gebouwd en beheerd. De 2 gebouwen worden met elkaar verbonden, zodat er ontmoetingsplek zal ontstaan.   

Tot nu toe was alleen het landbouwminiaturenmuseum breed toegankelijk voor het publiek. In het nieuwe museum zijn alle collecties op een moderne en audiovisuele manier te beleven.  Het nieuwe museum wordt bovendien een toeristisch Rustpunt, waardoor de bestaande fiets- en wandelroutes volgens het bestuur een meerwaarde krijgen.