De KennisHub is een platform voor overheden, bedrijven, partners en inwoners waarop de provincie onder andere publicaties, onderzoeksrapporten, kaarten en data beschikbaar stelt. 

Het platform is ingericht aan de hand van de Overijsselse thema’s. Per thema wordt alle beschikbare informatie getoond. Bij het thema economie wordt bijvoorbeeld de economische barometer getoond, maar ook diverse kaarten en publicaties. 

De meer dan 500 datasets die via de KennisHub te bekijken en te downloaden zijn worden ook beschikbaar gesteld als open data.