Door de overeenkomst krijgen ruim 80 huisartsen op 32 verschillende locaties in Salland de beschikking over een veilig en snel netwerk. Hiermee kunnen zij 24 uur per dag medische gegevens en andere informatie met het ziekenhuis uitwisselen en kunnen ze in hun patiëntendossier werken. Als een patiënt na een behandeling in het ziekenhuis weer voor controle bij de huisarts komt, zullen alle gegevens relevant en snel beschikbaar zijn. Ze kunnen in feite volgen hoe het met hun patiënten gaat en alles up-to-date houden.

‘De tijd dat we zelf onze ICT- infrastructuur regelden met een server in de kelder van het praktijk ligt al ver achter ons. Ik zou er niet meer aan moeten denken om dat allemaal zelf te moeten regelen. Ik hou me liever bezig met de patiëntenzorg.’ Vertelt HCDO-voorzitter Otto Quartero. ‘Natuurlijk hadden we ook voor een willekeurige commerciële ICT-dienstverlener kunnen kiezen. Maar door het beheer van onze ICT aan het Deventer Ziekenhuis uit te besteden, kunnen we veel eenvoudiger én veiliger samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan een patiënt waarbij vandaag afwijkende uitslagen zijn gevonden. Bij overleg met de specialist kunnen we samen naar de  bevindingen kijken en snel goede afspraken maken over het vervolg.’

De overeenkomst levert het ziekenhuis niet alleen het netwerk op, maar ook alle computers, kantoorsoftware, helpdesk, internetvoorzieningen en gewenste telefonie voor de huisartsen. Meer dan 500 medewerkers bij de huisartsenpraktijken zullen er dagelijks gebruik van maken. De huisartsenpost die zich in het Deventer Ziekenhuis bevindt is er ook op aangesloten. Op ICT-gebied werken het ziekenhuis en de huisartsen al jaren samen. Ruim vijftien jaar geleden werden de eerste praktijken al op het netwerk van het Deventer Ziekenhuis aangesloten. Salland was daarmee een van de eerste regio’s in Nederland waar het ziekenhuis en de huisartsen zo samenwerken. Door de nieuwe overeenkomst worden alle computers in de huisartspraktijken vernieuwd.

Gita Gallé, bestuursvoorzitter van het Deventer Ziekenhuis, ziet de overeenkomst op ICT-gebied als een stap naar een hechtere samenwerking. ‘Het Deventer Ziekenhuis en de huisartsen in de regio werken steeds beter samen aan de beste zorg voor inwoners van Salland. Daarbij profiteren we van een uitstekende informatie-uitwisseling. We vinden het van groot belang de huisartsen goed te blijven faciliteren. Zij zorgen voor verreweg het grootste deel van de verwijzingen naar ons ziekenhuis. Bovendien is een goede, veilige uitwisseling van gegevens een randvoorwaarde voor goede patiëntenzorg.’