Betekenisvol onderwijs
Doel is docenten te helpen hun bestaande onderwijs betekenisvol te maken, door gebruik te maken van de eigen leefomgeving van de leerlingen. Bij elke lesbrief die een organisatie op Educatie.MijnStadMijnDorp.nl plaatst, wordt de koppeling gelegd met de bestaande kerndoelen voor het basisonderwijs en is een korte handleiding beschikbaar. Projectleider Willemijn Zwart: “Ons lesmateriaal moet net zo eenvoudig te gebruiken zijn als lessen uit reguliere methodes, maar hebben als plus de directe koppeling met de eigen leefomgeving van de leerlingen.”

Breed platform

Zwart: “Culturele instellingen hebben prachtig materiaal, maar de vindbaarheid laat soms te wensen over. Dat probleem hopen we hiermee op te lossen.” Culturele instellingen, historische verenigingen, heemkundeverenigingen en Overijsselse musea zijn van harte welkom hun educatief materiaal via dit platform te delen. “Als IJsselacademie hebben wij nu het initiatief genomen ons nieuw ontwikkelde lesmateriaal over streektaal op dit platform te plaatsen. We hopen natuurlijk dat meer organisaties in de provincie dit voorbeeld volgen,” aldus Zwart.

Bereik: circa 1.000 basisscholen

De digitale nieuwsbrief van Educatie.MijnStadMijnDorp.nl, met daarin de nieuwste en meest relevante content, wordt vier keer per jaar verspreid onder alle basisscholen in Overijssel. Zwart: “Dat maakt ons interessant voor culturele instellingen: door zich bij ons platform aan te sluiten, krijgen organisaties toegang tot de bijna 1.000 basisscholen in de eigen provincie.”

Nieuwsbrief Educatie.MijnStadMijnDorp.nl

De bij het platform behorende nieuwsbrief bevat updates over nieuw lesmateriaal, nieuwe uitgaven (bijvoorbeeld Nijntje döt Fietsen in het Twents en de streektaalstrip Ofneethan Noaber Gait), nascholingen en (vrijwilligers)vacatures, bijvoorbeeld voor de werkgroep streektaaleducatie van de IJsselacademie. Deze nieuwsbrief wordt eveneens vandaag naar alle Overijsselse basisscholen verzonden.

Het platform is te bezoeken op Educatie.MijnStadMijnDorp.nl. Aanmelden voor de nieuwsbrief educatie kan hier.