Voornaamste doelstelling van NOAD is om al deze verschillende partijen die zich allen inzetten voor ouderen samen te brengen, de verbinding te zoeken en elkaar en de achterban te informeren. Communicatie is hierbij uiteraard essentieel. Voor dit doel hebben we een flyer gemaakt die u in de bijlage aantreft, stappen we naar de pers en ontvangt u deze brief. Tevens zetten we sociale media in en houden we de optie van een gezamenlijke website open. 

Daarnaast ontwikkelen we vanuit ons netwerk nieuwe initiatieven zoals in 2019 het Kom erbij festival, een week van kunst, cultuur, beweging, inspiratie en ontmoeting. Een lang gekoesterde wens is een netwerkmarkt te organiseren om de partners een gezicht te geven, onze activiteiten onder de aandacht te brengen met o.a. korte presentaties. En om te vieren dat we gezamenlijk verder bouwen aan een inclusieve en diverse samenleving. 

Helaas heeft Corona roet in het eten gestrooid en hebben we onze activiteiten vorig jaar moeten opschorten. Ons plan is om begin oktober weer een Kom erbij festival te organiseren van meerdere dagen, met verschillende activiteiten op verschillende locaties.  Ook dan staat de ontmoeting weer centraal.